ЦЗПЗ извършва комплексно правно-административно обслужване на лечебните заведения:

1. Консултации свързани с договори и взаимоотношения с НЗОК.
1.1 Анализ на възможностите и обхвата на договор с РЗОК;
1.2 Защита при незаконен отказ за сключване на договор.
1.3 Консултации преди, по време на и след извършване на проверка от РЗОК(НЗОК);
1.4. Консултации за организиране на защита срещу незаконосъобразни санкции по административен и съдебен ред.

ЦЗПЗ предоставя комплексни консултантски услуги, свързани със защитата на правата на пациентите.
Можете да се обърнете към нас по всички въпроси, свързани с българското здравеопазване: достъп и качество на извънболнината и болничната медицинската помощ, снабдяване с лекарства, медицинска експертиза, осигурителни права и други.

Предоставяните услуги могат да се разделят, без да се ограничават, до следните категории:

1. Предоставяне на информация за правата на гражданите в сферата на здравеопазването.
Можете да зададете Вашите въпроси всеки ден в рамките на работния ден на нашите телефони, на нашия E-mail адрес или чрез viber, skype. Информацията се предоставя напълно безплатно. Молим, преди да зададете въпроса си, проверете дали на нашия Интернет сайт вече няма отговор на него в една от рубриките в меню „Често задавани въпроси“.

Въпрос: С какво юристите на ЦЗПЗ се различават от другите?
Юристите на ЦЗПЗ са специализирани в медицинското право, запознати са в детайли с нормативната рамка в сферата на здравеопазването, имат дългогодишен опит в процесуално представителство по дела в тази област. Юристите ни работят в непрекъснато взаимодействие с лекари, с които обсъждат всеки случай преди завеждане на иска и през цялото съдебно производство, в това число задачите и въпросите към съдебно медицинската експертиза, становищата и доказателствата.
Това взаимодействие значително увеличава шансовете за успешен изход. Изготвянето, подаването на заявления и всякаква комуникация с администрацията предполага добри познания в сферата на националното и европейското законодателство, дипломатични и комуникационни способности – опит, с който в ЦЗПЗ се гордеем.

Въпрос: Защо да ползвам услугите на адвокати на ЦЗПЗ, когато мога и сам да организирам защитата си?
Ние често чуваме хората да казват : „Аз съм интелигентен човек, мога да се справя сам“. Истината е, че интелигентността не може да замести професионалното юридическо образование и натрупания опит в една специфична материя, каквато е здравната. В областта на здравеопазването се вплитат познания от две изключително трудни професии – тези на лекаря и на юриста, и само обединени заедно могат да дадат максимално добра защита на правата. Освен това, като всяка друга професия, и тази си има своите специфики, тънкости и особености, които единствено ежедневния опит може да преодолее и използва в защита правата и интереса на засегнатото лице. Именно затова не е достатъчно човек да има юридическо образование, за да се представлява сам по всякакъв род дела - специализацията е от огромно значение. А такава тук е безспорна.
Често хората си мислят, че те са най-подходящи да водят делото си, защото те най-добре са запознати с всички детайли и подробности, те са изпитали всичко на гърба си. Това, обаче съвсем не е достатъчно за положителния резултат от един съдебен процес. Дори, по-скоро пречи, отколкото да е в помощ, защото когато човек „е в проблема”, той не разсъждава трезво и обективно, той е завладян от емоциите. Това обикновено пречи на неговата защита в съдебния процес.
 
Въпрос: Защо да не ползвам друг адвокат?
Делата в сферата на здравеопазването изискват познания на материалното право и на медицинската терминология. Ако избраният адвокат има тези познания, можете да го ползвате. Без тези познания, обаче и най-опитният адвокат би се затруднил във воденето на такива дела.
Ние знаем как да разрешим „спорът“ преди да се е превърнал в скъп „проблем“. Благодарение на дългогодишния опит, натрупаните знания и екипна работа с утвърдени адвокати, лекари и журналисти успяваме да се движим няколко крачки преди проблема и така намаляваме до минимум негативните му последици.
Нашите адвокати не завеждат дела на принципа „дай да видим какво ще стане“. Решенията се вземат от целия екип след трезва преценка и при наличие на вътрешна убеденост в успешния изход.
 
Въпрос: Кога да се обърна към адвокатите на ЦЗПЗ?
Колкото може по-рано. Хората често идват при нас уморени от опити да се справят сами, а това от своя страна довежда до усложняване на проблема. Много често в резултат на това забавяне вече са настъпили и вредите, които ние се стараем да намалим или поне да намерим начин те да бъдат обезщетени/компенсирани от отговорните за тяхното причиняване лица.
Една консултация с адвокатите на ЦЗПЗ ще Ви спести време, пари и много усложнения, защото нашият екип от специалисти знае как да решава проблеми в здравеопазването. Позволете на адвокатите на ЦЗПЗ да се справят с Вашите проблеми, докато Вие се концентрирате в подобряването на здравословното си състояние.
 
Въпрос: Какви дела водят адвокатите на ЦЗПЗ?
Административни, граждански и наказателни дела, но само в сферата на здравеопазването.
 
Въпрос: Могат ли адвокатите на ЦЗПЗ да помагат на хората в цялата страна?
По принцип да. Неудобството е, че при процесуално представителство, големите разстояния изискват допълнителни разходи за транспорт и нощувки. Можем да окажем съдействие и на избран от клиента юрист на място.

Всеки, който желае може да се обърне към нас и да получи професионална помощ от квалифицирани юристи с опит в сферата на здравеоапзването по цени както следва:
За устен съвет и справка в съдебни и административни места по конкретни проблеми, свързани с правата в здравеопазването - 20 лв.;
За писмена консултация по конкретни проблеми, свързани с правата в здравеопазването- 80 лв.;
За изготвяне на жалби, сигнали, заявления и писма до административни органи – 80 лв.

Онконавигатор - всичко за болните с онкологични заболявания