Българските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публични фондове, понякога е необходимо да се извършват някои предварителни административни действия. Има три административни органа, които имат право да издават разрешение и да заплащат за лечение в чужбина.

Комисия за лечение в чужбина към МЗ
Единият от тях е Комисията за лечение в чужбина, създадена към Министерството на здравеопазването. Комисията финансира лечение на лица над 18 г., само лечения, които не се предлагат в България. Комисията може да заплати лечение не само в страна от ЕС, но и във всяка друга. Процедурата задължително изисква предварително разрешение за лечение. Правилата са регламентирани в Наредба 12. Изискват се лични и медицински документи, оферта от болницата, където ще се проведе лечението (ако има такава) и няколко декларации, образци от които са налични на страницата на МЗ. Ако срещате затруднения с попълването на формулярите и кандидатстването, можем да направим това вместо вас.

Център Фонд за лечение на деца
Вторият административен орган е Център фонд за лечение на деца. Той финансира лечението в чужбина на деца, но също и закупуване на скъпи лекарства и медицински изделия при лечение в България. Кандидатстват родителите/настойниците с документи за самоличност, медицинска документация и оферта от болница, ако има такава. ЦФЛД може сам да насочи детето към определена болница в чужбина. Подробна информация има на Интернет страницата на фонда.
Ако срещате затруднения с попълването на формулярите и кандидатстването, можем да направим това вместо вас.

НЗОК
Третият административен орган е НЗОК. Тя може да разреши лечение на всяко здравноосигурено лице, в страна член на Европейския съюз или да заплати за вече проведено лечение.
При неочаквано заболяване, при временен престой в чужбина, имате право на всички видове лечение, които не могат да бъдат отложени до прибирането ви във вашата страна. Имате същото право на здравно обслужване в обем, какъвто бихте получили в България, а НЗОК ще заплати изцяло лечението. Това право се удостоверява с Европейска здравноосигурителна карта(ЕЗОК). ЕЗОК е безплатна, издава се за една година, след подаване на заявление. Ако нямате издаден ЕЗОК, ще трябва да заплатите лечението си. В този случай НЗОК може да възстанови разходите ви в последствие, но само до размера, който би платила, ако бяхте лекувани в България.
При по-дълъг престой в страна член на ЕС, в който обаче продължавате да сте осигурен в България е най-добре да поискате от НЗОК издаване на формуляр S1. Този формуляр ви дава право на лечение, независимо дали е планово или спешно, без ограничение и се ползвате с правата, които имат гражданите на страната, в която пребивавате.
Ако искате да осъществите планово лечение в страна член на ЕС, трябва да поискате от НЗОК предварително издаване на формуляр S2. Ако имате издаден такъв формуляр, НЗОК ще заплати изцяло лечението ви в чужбина. Касата е длъжна да издаде формуляр S2, когато лечението изобщо не може да бъде приложено в България или не може да бъде извършено в кратки срокове, което може да доведе до влошаване на състоянието. Подробности за начина на кандидатстване за издаване на формуляр S2 има на Интернет страницата на НЗОК.  
Ако срещате затруднения с попълването на заявлението и кандидатстването за формуляр S2, можем да направим това вместо вас.
Ако осъществите планово лечение в страна член на ЕС, без да сте поискали предварително издаване на формуляр S2, може да поискате от НЗОК възстановяване на разходите. В този случай НЗОК може да ги възстанови само до размера на разходите, които би платила, ако лечението се бе провело в България.
Трябва да знаете още, че ако се лекувате в болница, която няма договор с осигурителен фонд в съответната страна, лечението ще бъде изцяло за ваша сметка. Също така в много страни има специфични само за тях правила и пакетите от дейности, заплащани от осигурителните фондове са различни. При планиране на лечение в чужбина е добре да се информирате допълнително от съответната национална точка за контакт. За България такава е НЗОК.
Отказите на административните органи да издадат решение за лечение в чужбина, подлежат на съдебен контрол. Можете да обжалвате отказа в 14 дневен срок от получаването му пред Административния съд, според постоянния ви адрес. Ако не знаете как или това ви затруднява, можете да се обърнете към нашите адвокати за съдействие.
Регламентите и директивите, в които са разписани правилата за трансгранично здравно обслужване можете да видите на нашата страница тук.


Онконавигатор - всичко за болните с онкологични заболявания
 

Здравните новини

P&HВижте последните новини в здравната сфера и обективни коментари и анализи на събитията без предразсъдъци. Прочети още ...

Външна оценка на качеството

ЦЗПЗ координира Националната система за външна оценка на качеството на клиничните лаборатории. Вижте още ...