Всеки пациент, който е бил принуден да заплати за проведеното му болнично лечение, поради това, че е достигнат лимита на лечебното заведение има право на иск срещу НЗОК за нанесените му имуществени вреди, в това число иск за обезщетение за забава и обезщетение за неизпълнение. Това е така, защото срещу задължението за здравно осигуряване, в закона стои задължение за НЗОК да заплати на болницата оказаната медицинска помощ.

Касата не може да се освободи от отговорност с аргумента, че пациентът е могъл да получи безплатно медицинската помощ в друго лечебно заведение, защото в чл. 4 на Закона за здравното осигуряване е постановено, че „Задължителното здравно осигуряване гарантира свободен достъп на осигурените лица до медицинска помощ чрез определен по вид, обхват и обем пакет от здравни дейности, както и свободен избор на изпълнител, сключил договор с районна здравноосигурителна каса.“ и „Правото на избор е валидно за цялата територия на страната и не може да бъде ограничавано по географски и/или административни основания.“
Касата не може да се освободи от отговорност с аргумента, че няма достатъчно средства, защото според чл. 81 от ЗЗД, „Обстоятелството, че длъжникът не разполага с парични средства за изпълнение на задължението, не го освобождава от отговорност.“
Касата не може да се освободи от отговорност, като се позове на нормативен акт, защото Правилата за разпределяне и самите лимити на болниците са определени с Решение на Надзорния съвет на НЗОК.
ЦЗПЗ ще предостави юридическа помощ на всеки пациент, който желае да подаде такъв иск.


Потребителски рейтинг на болниците

hospitalsТук пациентите оценяват болниците. Бъдете информирани преди д изберете. Станете един от оценителите и споделете мнението си!  Вижте как ......

Здравните новини

P&HВижте последните новини в здравната сфера и обективни коментари и анализи на събитията без предразсъдъци. Прочети още ...

Външна оценка на качеството

ЦЗПЗ координира Националната система за външна оценка на качеството на клиничните лаборатории. Вижте още ...