Повече от половин милиард души по света са с нервно разстройство или са зависими от алкохол или наркотици. Около 80% от тези хора живеят в страните с ниски и средни доходи и повечето от тях не получaват подходящо лечение. Много от тях са жертва на стигма и предразсъдъци, социално изключване и чести нарушения на човешките им права. Всички тези фактори водят до сериозни психически, физически, социални и икономически вреди на тези лица, техните семейства и обществото.

Силата на масмедиите да влияят и оформят обществените представи и степента, до която хората в съвременното общество са подложени на медийно влияние, ги превръща в един от най-значимите фактори за формиране на общественото мнение в съвременното  общество. За добро или лошо медиите оформят нашите идеи и начинът, по които възприемаме света около нас. За хората, страдащи от психични заболявания, последствията често са негативни и водят до изработване на неточни портрети на проблемите на психичното здраве в обществото. Невярно или неточно поднесената от медиите информация за психичните заболявания, дори с позитивно послание, води до неразбиране, което има значителни и много реални последствия.

Честото неточно и непрофесионално описание на специфична психиатрична симптоматика може да доведе до неверни представи и объркване, конфликти и забавяне на търсенето на медицинска помощ. Значителен брой проучвания установяват, че медиите са най-важният източник на обществена информация по въпросите за психичното здраве. Редица автори стигат до заключението, че медийните представи за психичната болест са толкова силни, че могат да заместят личния опит и знания на хората по отношение на това, което считат за психично заболяване. В новините, филмите и телевизионните предавания на психично болните се поставя етикет „другите“ и те биват отделяни от общата популация. Често психично болните биват представяни като безработни, бездомни, без семейство, без история и корени. Публикациите в медиите трансформират един здравен проблем във въпрос на обществената сигурност и спекулират със страха от насилие, и с липсата на разбиране за естеството на психичната болест. Хората с душевни заболявания често имат медийно представяне като “версия” на дявола, биват изобразявани като лунатици, извън контрол, целящи единствено да сеят безпричинна смърт и разрушения.

 Всъщност, психичната болест е слаб предиктор на насилието. Повечето от агресорите не страдат от психична болест. В действителност, хората с психични разстройства много по-често са жертва на насилие, отколкото насилници. Проучвания показват, че излагането на един единствен медиен шокиращ образ на агресивен или опасен психично болен увеличава обществените очаквания, че всеки психично болен, най-вероятно ще упражни физическа агресия към останалите. Според Майнд негативното медийно представяне упражнява сериозен  увреждащ ефект върху живота на хората с психичното заболяване.Повече от половината анкетирани заявяват, че медийното отразяване има влияние върху тяхното психично здраве
 

-          - 34% споделят, че това увеличава тяхната тревожност и депресия,

-          - 22% се чувстват по-изолирани, а при 8%  подобно медийно отразяване предизвиква суицидни мисли;

-          - 22% са забелязали враждебно отношение от страна на  съседите си вследствие на негативни медийни публикации,

-          - 11% заявяват, че им се е наложило да потърсят допълнителна психиатрична помощ,

-          - 25% са променили намерението си да кандидатстват за работа…

С какво се сблъскват сетивата ни когато отворим сутрешния вестник, включим телевизора или влезем в социалната си мрежа?

…. С това, което виждаме и слушаме

 

 Проектът Открито за психичните разстройства се финансира в рамките на

 Програма БГ 07 Инициативи за обществено здрав по Финансовия механизъм на Европейското

 икономическо пространство 2009-2014 г.


Онконавигатор - всичко за болните с онкологични заболявания
 

Здравните новини

P&HВижте последните новини в здравната сфера и обективни коментари и анализи на събитията без предразсъдъци. Прочети още ...

Външна оценка на качеството

ЦЗПЗ координира Националната система за външна оценка на качеството на клиничните лаборатории. Вижте още ...