През всяка следваща година един от четирима жители на планетата ще бъде загенат от психично разстройство. Това е ¼  от населението на света и съществена част от Вашата аудитория. Струва си да го направим по правилния начин! Добре отрезената новина може  да бъде невероятно оръжие. Добре поднесената журналистическа новина може да промени отношението, да спомогне за правилното акцентиране върху същината на  проблема, да предизика статуквото и да разпръсне митовете за психичната болест.

Отговорното отразяване на новините може да открие нови възможности за споделяне,търсене и получаване на професионална помощ от хората с психично разстройство, да представи правдиво и  компетентно проблемите, за които Вашата аудитория знае малко.Журналистиката на сензацията и преувеличения риск от насилие води до страх и недоверие, задълбочава пропастта в разбирането и приемането на истинските проблеми на психичното здраве.

Цялото общество се чувства неудобно когато се заговори за психичната болест. Добре е медиите да са инициатори на системна и открита дискусия по темата-табу.

Полезни съвети при отразяване на събитие:

Няколко неща, които би било добре да се вземат предвид при отразяване на събитие, касаещо човек, за когото се предполага, че има психично разстройство:

- Не спекулирайте с психичното здраве, ако не сте напълно сигурни, че героят на Вашата история има психична болест.

- Не поставяйте диагноза от медийния ефир и не поощрявайте някой набеден „експерт”да я потвърждава.

- Замислете се дали е добре заболяването да е водещото в новината или да стои в заглавието.

- Бъдете прецизни в подбора на своите източниците. Убедете се доколко може да  разчитате на предоставената от свидетели и съседи информация - дали това са факти или само предположения за психичното състояние на човека, участник във вашата история.

- Включете конкретна информация. факти. Не забравяйте (Запомнете), че хората с психични разстройства много по-често са жертви, отколкото извършители на жестоки престъпления.

- Статистическите данни показват, че ежегодно всеки четвърти психично болен става жертва на физическо и вербално насилие, или финансово/имотно престъпление.

Работа по казуси:

Ако подготвяте материал с психиатрична фабула се опитйте да включите и позицията на някой, преживял психично разстройство. Личната  история ще направи статията по-стойностна и достоверна.

Когато  вземате интервю от човек с психично разстройство, имайте предвид някои полезни съвети:

- Уверете се, че героят на вашата история наистина е готов да бъде итервюиран.

- Помислете къде да проведете интервюто. Ако се срещнете на оживено и шумно място е вероятно събеседникът Ви да бъде напрегнат и да не сподели напълно историата си.

- Предварително запознайте героя на своя разказ с въпросите, които ще му зададете. Това  ще му помогне да подреди мислите си и да сподели възможно най-точно преживяванията си с Вас.

- Когато списвате материала от направеното интервю, използвайте точно  думите на събеседника си – това ще посдсили убедителността и истинността на историята.

- Споделете и обсъдете с интервюирания  направите от вас редакции  преди излъчването/публикуването/ на материала.

Не забравяйте, че във Вашите раце е Силата Вие сте силата, която може да подобри разбирането и промени  отношението към психичните разстройства:

- Давайте акуратна информация за проблемите на психичното здраве

- Окуражавайте хората с психични проблеми да търсят помощ

- Представяйки  Вашата история от  гледната точка на болния и неговите близки,  ще спомогнете за разрушаване на митовете за психичната болест, ще поощрите търсенето на специализирана помощ и ще дадете своя принос в ограничаването на стигматизацията и дискриминацията на тези хора.

- Запомнете, всеки от нас може да се разболее от психична болест -  никой не езастрахован. Психично болните не са „ДРУГИТЕ”. Утре, това може да се случи с нашколега, приятел, член на семейството ни, със самите НАС.

- Бъдете особено внимателни при отразяване на новината за самоубийство на популярна личност. Това може да предотврати „копирането” на суицидно поведение и да спаси животи.

- Прекъснете „задължителната” връзка „психична болест – насилие”, като избягвате пребързаните, богато оцветени с емоции констатации и изводи.

Чек лист за добра журналистическа  практика:

- Не подсилвайте стереотипите, особено в заглавията

- Ако в случая, който отразявате има насилие, поставето го в контекста. Не забравяйте, че агресията, упражнена от насилито причинено от хора с психични разстройства не се среща често

- Не засилвайте внушението, че всички хора с шизофрения са жестоки и агресивни

- Избягвайте стигматизиращи думи като луд, откачалка, психо, шизо и т.н . Да  поставяме етикет на някого според заболяването му не е добра идея 

- Опитайте да отразите в историята си и мнението на хора с подобни проблеми

- Отразявайте внимателно и с проверени факти психиатричните диагнозите

- Включвайте професионални коментари от специалисти, когато е необходимо


Онконавигатор - всичко за болните с онкологични заболявания
 

Здравните новини

P&HВижте последните новини в здравната сфера и обективни коментари и анализи на събитията без предразсъдъци. Прочети още ...

Външна оценка на качеството

ЦЗПЗ координира Националната система за външна оценка на качеството на клиничните лаборатории. Вижте още ...