По принцип търсенето на съдебна отговорност в България, а и по света е скъпа услуга и в това отношение търсенето на съдебна отговорност от лекари и лечебни заведения не прави изключение. Пациентите не се ползват с никакви привилегии или отстъпили, а делата се водят по общия исков ред.
Делото няма да бъде заведено, ако ищецът (в този случай пострадалия пациент или неговите наследници, ако е починал) не внесе държавна такса, която е 4% от размера на иска.
Така например, ако исканото обезщетение е за 10 000 лева, държавната такса е 400 лева. Чл. 83 от ГПК дава възможност на съдът да освободи ищецът от държавна такса, ако прецени, че последният няма достатъчно доходи, за да води делото. За целта се попълва декларация за доходите и имущественото състояние.

Ако сте чужденец или българин, който за пръв път се среща с българската здравна система, следващите редове са за вас. Медицинската помощ в страната се оказва от лекари в спешна помощ, първична извънболнична помощ, специализирана извънболнична помощ и болнична помощ.
Спешна помощ можете да потърсите на телефон 112 или на място в центровете и филиалите, които се намират в по-големите градове. Тя е безплатна на територията на цялата страна, независимо от статута на пациента.
Първичната извънболнична помощ се оказва от общопрактикуващи лекари, които играят ролята на пазачи на входа и разпределят, чрез направления пациентите към следващите нива.

Повече от половин милиард души по света са с нервно разстройство или са зависими от алкохол или наркотици. Около 80% от тези хора живеят в страните с ниски и средни доходи и повечето от тях не получaват подходящо лечение. Много от тях са жертва на стигма и предразсъдъци, социално изключване и чести нарушения на човешките им права. Всички тези фактори водят до сериозни психически, физически, социални и икономически вреди на тези лица, техните семейства и обществото.

Българските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публични фондове, понякога е необходимо да се извършват някои предварителни административни действия. Има три административни органа, които имат право да издават разрешение и да заплащат за лечение в чужбина.

Комисия за лечение в чужбина към МЗ
Единият от тях е Комисията за лечение в чужбина, създадена към Министерството на здравеопазването. Комисията финансира лечение на лица над 18 г., само лечения, които не се предлагат в България. Комисията може да заплати лечение не само в страна от ЕС, но и във всяка друга. Процедурата задължително изисква предварително разрешение за лечение. Правилата са регламентирани в Наредба 12. Изискват се лични и медицински документи, оферта от болницата, където ще се проведе лечението (ако има такава) и няколко декларации, образци от които са налични на страницата на МЗ. Ако срещате затруднения с попълването на формулярите и кандидатстването, можем да направим това вместо вас.

Мит 1: Психичната болест и умствената изостаналост са едно и също нещо

Факт: Това са две съвсем различни разстройства. Умствената изостаналост се характеризира основно с ограничение в интелектуалните функции и свързаните с това затруднения в изпълнението на някои основни дейности от ежедневието. За разлика от това, интелектуалното функциониране на хората с психиатрична инвалидност, е като на всички останали от общата популация.

Мит 2: Психичните разстройства са само плод на нечия фантазия

Факт: Психичните разстройства са реални. Психичните болести и мозъчните разстройства носят страдание, водят до инвалидност и могат дори да скъсят продължителността на живота. Установено е, че през 2000 г. на всеки 40 секунди в света се е самоубивал по един човек. 

 

Здравните новини

P&HВижте последните новини в здравната сфера и обективни коментари и анализи на събитията без предразсъдъци. Прочети още ...

Външна оценка на качеството

ЦЗПЗ координира Националната система за външна оценка на качеството на клиничните лаборатории. Вижте още ...