1. Правото на живот на всеки се защитава от закона. Никой не може да бъде умишлено лишен от живот освен в изпълнение на съдебна присъда за извършено престъпление, за което такова наказание е предвидено в закона.
Никой не може да бъде подложен на изтезания или нечовешко или унизително отнасяне или наказание.
Никой не може да бъде държан в робство или в принудително подчинение.
Никой не може да бъде заставян да извършва принудителен или задължителен труд.
Прочети цялата..


Онконавигатор - всичко за болните с онкологични заболявания
 

Здравните новини

P&HВижте последните новини в здравната сфера и обективни коментари и анализи на събитията без предразсъдъци. Прочети още ...

Външна оценка на качеството

ЦЗПЗ координира Националната система за външна оценка на качеството на клиничните лаборатории. Вижте още ...